Jedinica

Cilj i Strategija

CILJ I STRATEGIJA - " Lepenac "
" Lepenac " je druga faza višenamenskog projekta "Ibar - Lepenac", koja nije do sada realizovana .

Realizacija ovog projekta će omogućiti :