Jedinica

Bord Direktora

Fatos Sahiti Viši direktor u Upravnom odboru
Bashkim Shabani Član Upravnog odbora
Albiona Maloku Član Upravnog odbora
Mërgim Lushtaku Član Upravnog odbora
Imer Hamiti Član Upravnog odbora