Jedinica

Administracija

Osman KOZMAQI Direktor departamenta generalnog administracije
osman.kozmaqi@iber-lepenc.org
Sheremet SMAKOLLI Direktor ekonomskog i finansijskog jedinice
sheremet.smakolli@iber-lepenc.org
Ferki HADJA Direktor Departmana za Nabavku
ferki.hadja@iber-lepenc.org
Lutfi JUSUFI Direktor odeljenja za planiranje i razvoj
lutfi.jusufi@iber-lepenc.org