Jedinica

Istorija Preduzeća

V.P. "Ibar - Lepenac" D.D. sa sedištem u Prištini je multifunkcionalno preduzeće koja snabdeva industriju,vodovod  i poljoprivredu, sa sirovom vodom kao i proizvodi struju iz Hidroelekrtrane Gazivode .

Preduzeće je Deoničarsko društvo, 100 % u vlasništvu Vlade Kosova .