Jedinica

Vodoprivredno Preduzeće"Ibar - Lepenac" D.D.

Vodoprivredno Preduzeće"Ibar - Lepenac" D.D. sa sedištem u Prištini je multifunkcionalnoa preduzeće koja snabdeva industriju,vodovod  i poljoprivredu, sa sirovom sodom kao i proizvodi struju iz Hidroelekrtrane Gazivode .

  • V.P."Ibar - Lepenac", osnovano  je odlukom Skupštine 28. februara 1967 , sa sedištem u Prištini .
  • Preduzeće je osnovano u 1986, kao društveno preduzeće za potrebe rada i održavanja infrastrukture i uređaja  višenamenskog sistema.
  • Izgradnja ovog sistema je predvidjena da se uradi u dve faze :

    - IBAR ( završena 1986 )
    - LEPENAC ( nije realizovana )

  • Ali ovo preduzeće od posle rata pretvorena je u javno preduzeće, V.P.”Ibar - Lepenac " od UNMIK-a.
  • Nakon korporacije preduzeća , 01.01.2008 ,Preduzeće je postalo Vodoprivredno Preduzeće " Ibar - Lepenac " D.D.
  • Preduzeće je Deoničarsko društvo, 100 % u vlasništvu Vlade Kosova .