Tërësitë Organizative

Njësia Afariste Uji dhe Centrali Elektrik

Arbëror PREKAZI Drejtor
arberor.prekazi@iber-lepenc.org