Tërësitë Organizative

Synimi dhe Strategjia
SYNIMI  DHE  STRATEGJIA - “Lepenci”

Projekti “Lepenc” është faza e dytë e projektit shumëqëllimor “Iber-Lepenc” i cili nuk është realizuar deri me tani.


Me realizimin e këtij projekti do të mundësohet: