Tërësitë Organizative

Zyrtarët e Lartë të Ndërmarrjes

Berat Lushtaku Kryeshef Ekzekutiv
berat.lushtaku@iber-lepenc.org
Bajram Jashari Këshilltar i përgjithshëm / Sekretar i Ndërmarrjes
bajram.jashari@iber-lepenc.org
Sami Veliu Zyrtar kryesor financiar dhe i thesarit
sami.veliu@iber-lepenc.org
Bahri Hyseni Zyrtar i auditimit të brendshëm
bahri.hyseni@iber-lepenc.org