Tërësitë Organizative

Veprimtaria

Penda në Ujman – mundëson akumulimin e ujit sasia e të cilit  përdoret për :

Prodhimin  e  energjisë elektrike në HC  Ujman 2 x 17.5 MW - 95GWh/vit

Furnizimin e  industrisë me ujë të papërpunuar:

     – KEK-u
     – Feronikeli dhe
     – Trepça

Furnizimin  e ujësjellësve regjional me ujë të papërpunuar:

     – Ujësjellësi regjional i Mitrovicës,
     – Ujësjellësi regjional i Prishtinës (për Drenas)

Furnizimin e bujqësisë me ujë për ujitje