Tërësitë Organizative

Administrata

Osman KOZMAQI Drejtor i Departamentit të Administratës së Përgjithshme
osman.kozmaqi@iber-lepenc.org
Sami Veliu Zyrtar kryesor financiar dhe i thesarit
sami.veliu@iber-lepenc.org
Ferki HADJA Drejtor i Departamentit të Prokurimit
ferki.hadja@iber-lepenc.org
Lutfi JUSUFI Drejtor i Departamentit për Planifikim dhe Zhvillim
lutfi.jusufi@iber-lepenc.org