Tërësitë Organizative

Historiku i Ndërmarrjes

NH “Ibër-Lepenc” Sh. A. me seli në Prishtinë është ndërmarrje shumëfunksionale e cila furnizon industrinë, ujësjellësit dhe bujqësinë me ujë të papërpunuar si dhe prodhon energji elektrike nga Hidrocentrali i Ujmanit.


    – IBRI ( ka përfunduar në vitin 1986 )
    – LEPENCI (nuk është realizuar)